06-20806514 info@bodepth.com

Welkom op de website van Caro Lourens Oterdoom. Hier is informatie over systemisch werken. Systemisch kijken helpt inzicht te krijgen in datgene wat onbewust meewerkt of juist tegenwerkt in je leven. Daarnaast maak ik schilderijen en tekeningen, bekijk hiervoor de galerie.

Praktijk & Atelier

Het systemische gedachtengoed is een krachtige manier om inzichten te verwerven waar je met je gebruikelijke manier van denken, voelen, horen en kijken zelf niet bij kan. Door middel van schilderen of tekenen creëer ik ook een werkelijkheid die niet vooraf bedacht is. 

Systemisch werken (individueel)

Systemisch werken (organisaties) 

Systemisch werken (individueel en organisaties)

je hebt terugkerende thema's of dilemma's

je hebt levensvragen of loopt vast

je hebt onverklaarbare angsten

er zijn terugkerende conflicten

veel verloop zonder aanwijsbare reden

weerstand in transitie